جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- بروشورهای سازمان جهانی بهداشت
افسردگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
این بروشور از مجموعه محتواهای تولید شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) است تا به افراد عادی اطلاعات بیشتری در مورد اختلالات روانی و نحوه درمان آنها بدهد. شما می‏توانید همه بروشورها را به صورت رایگان از وبسایت زیر دانلود کنید:
www.emro.who.int/mnh


افسردگی به معنای وجود غمی مستمر و از دست دادن علاقه به فعالیتهایی است
برای ادامه ی مطالب کلیک کنید:  افسردگی
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.47039.102366.fa
برگشت به اصل مطلب