جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- اخبار مرکز
پیشگیری از خودکشی_مرجعی برای اصحاب رسانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/1 | 
این ترجمه توسط خانم  آیدا قائم مقام از سایت سازمان بهداشت جهانی انجام شده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

نسخه ی انگلیسی مقاله را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید:
WHO.COM

برای مشاهده ی ترجمه ی فارسی مطلب روی لینک زیر کلیلک کنید:
SUICIDEPREVENTION.COM
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.41275.115321.fa
برگشت به اصل مطلب