جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/21 | 
 " جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی "
آدرس: تهران، خیابان ستارخان خیابان نیایش کوچه منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران
تلفن:  ٠٢١ ۶۶۵۵۰۲۰۰
ایمیل: irsspiums.ac.ir
تلگرام:  ISSSP
 
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.39988.75106.fa
برگشت به اصل مطلب