جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- مطالب آموزشی
تاثیر هیجانی اقدام به خودکشی بر خانواده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/11 | 
برای مطالعه ی مطالب پس از اقدام به خودکشی روی لینک زیر کلیک کنید.
PDF
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.39985.82910.fa
برگشت به اصل مطلب