جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- مطالب آموزشی
تأثیر رسانه بر رفتارهای خودکشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
برای مشاهده ی مطالب روی لینک کلیک کنید.
PDF
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.39985.80332.fa
برگشت به اصل مطلب