جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- مطالب آموزشی
پس از اقدام:راهنمای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شاغل در بخش اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/12 | 
پس از اقدام:راهنمای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شاغل در بخش اورژانس

برای دیدن مطالب روی لینک زیر کلیک کنید 
PDF
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.39985.79990.fa
برگشت به اصل مطلب