دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اعضاء جمعیت
  • مقالات
  • مجله

سوابق اعضاء انجمن پیشگیری از خودکشی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/2 | 

                
                                                        
             

    
دکتر محسن رضائیان

      رئیس جمعیت

https://scholar.google.com                                                                            
MOEYGMR۲YAHOO.CO.UK

دکتر مرجان   فتحی
نایب رئیس        جمعیت
 fathi.maiums.ac.ir                             
سوابق: 
irssp.com
دکتر سید کاظم ملکوتی
بازرس                                                                                                              

 malakouti.kiums.ac.ir
https://scholar.google.com                                                                                                                 
 دکتر  فریده   خدابنده
بازرس علی البدل
 Tennessee_khyahoo.com
https://scholar.google.com                                                                                                    
دکتر بهروز قنبری
خزانه دار 
ghanbari.biums.ac.ir
https://scholar.google.com                                                                                      
دکتر مرضیه نجومی
عضوء هیات مدیره
 nojomi.miums.ac.ir
https://scholar.google.com                                                                                                                         
 خانم کاملیا  وحیدی
عضو هیئت مدیره جمعیت 
camelia.vahidigmail.com
آنیتا   قنبری
مسئول سایت
anitaqanbariyahoo.com
نافعه رسولی
مسئول خبرنامه و روابط عمومی

rasouli.niums.ac.ir 

مصلح   میرضایی
دبیر جمعیت 
Lotus.mirzaiegmail.com     

دفعات مشاهده: 10566 بار   |   دفعات چاپ: 598 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر