انجمن علمی پیشگیری از خودکشی- فیلم و نکات آموزشی
۱۰ راه برای کمک به کسی که قصد خودکشی دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | 


 

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پیشگیری از خودکشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.32853.58481.fa
برگشت به اصل مطلب