انجمن علمی پیشگیری از خودکشی- [اخبار پایگاه]
تبریک سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲ | 

 

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خوردبرگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشتو باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزارها به سبزه و گلهاو درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرندو آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند، سال نو بر تمامی عزیزان مبارک باشداز خداوند برای همه آرزوی سلامتی و روزهای بهتر را از خداوند خواستارم

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پیشگیری از خودکشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.30156.9106.fa
برگشت به اصل مطلب