انجمن علمی پیشگیری از خودکشی- [اخبار پایگاه]
مجمع عمومی سالیانه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۴ | 
دستور جلسه مجمع به شرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت
1- بحث و بررسی پیرامون فعالیت های جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در سه سال گذشته توسط دکتر ملکوتی رئیس جمعیت .
2- بررسی گزارش بازرس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی از سوی دکتر قنبری و هیئت رئیسه سابق جمعیت
 پس از معرفی نامزد ها ی عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجحمن و اخذ قرائت آرا نتایج به شرح ذیل اعلام شد.
 
اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره:
1- دکتر بهروز قنبری
2- دکتر سید کاظم ملکوتی
3- دکتر فریده خدابنده
4- دکتر محسن رضائیان
5-دکتر نسرین دودانگی 
اسامی اعضاء علی البدل هیئت مدیره:
1- مرجان فتحی
2- دکتر مرضیه نجومی
و دکتر محمد کاظم عاطف وحید به عنوان بازرس و خانم کاملیا وحیدی به عنوان بازرس علی البدل 
در پایان انتخاب شدگان و هیئت مدیره به خانم ام البنین شعبانی وکالت تام داددند تا کلیه امور ثبتی هیئت مدیره را انجام nikn
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پیشگیری از خودکشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.30156.8554.fa
برگشت به اصل مطلب