انجمن علمی پیشگیری از خودکشی- [اخبار پایگاه]
مجمع عمومی سالیانه جمعیت روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزشکی تهران )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۴ | 

به اطلاع اعضای پیوسته و وابسته "جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" می رساند مجمع عمومی سالیانه جمعیت روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزشکی تهران ) واقع در تهران، خ ستارخان ، خ نیایش، خ شهید منصوری برگزار می شود .
دستور جلسه :
o استماع گزارش مدیر عامل
o استماع گزارش بازرس جمعیت
o انتخاب اعضاء هیئت مدیره جمعیت
o تعیین حق عضویت
@ISSSP از اعضاء محترم تقاضا می شود به آدرس تلگرام جمعیت مراجعه فرمایند

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پیشگیری از خودکشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.30156.8553.fa
برگشت به اصل مطلب