دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 22 | تعداد کل بازدید های مطالب: 637 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تبریک سال 1395 - ۱۳۹۵/۱/۲ -
:: بیانیه مشترک انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری ازخودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی - ۱۳۹۴/۵/۲۷ -
:: . - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مجمع عمومی سالیانه جمعیت روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزشکی تهران ) - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مجمع عمومی سالیانه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزش - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: گواهی شرکت در سمینار در سیستم جام افراد بار گذاری گردید - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: روز جهانی پیشگیری از خودکشی با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار نقش اور‍انس اجتماعی در پیشگیری از خودکشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: کنگره بین المللی پیشگیری از خودکشی - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: سمینار پیشگیری از خودکشی در روز جهانی پیشگیری از خودکشی - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: سمینار پیشگیری از خودکشی در روز جهانی پیشگیری از خودکشی - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: عید بر شما مبارک - ۱۳۹۳/۵/۶ -
:: . - ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ -
:: سال نو - ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ -
:: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای هیئت مدیره انجمن ها - ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ -
:: افسردگی یک تهدید جدی برای خودکشی است - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ -
:: . - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -
:: . - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -
:: . - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -
:: . - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -
:: پنجمین کنفرانس آگاهی از آسیب به خود - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -
:: دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی - ۱۳۹۲/۱۰/۵ -