دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
آرشيو اخبار


بیانیه مشترک انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری ازخودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره خودکشی های اخیر
بیانیه مشترک انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری ازخودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره خودکشی های اخیر
بیانیه مشترک انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری ازخودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره خودکشی های اخیر گواهي شركت در سمينار در سيستم جام افراد بار گذاري گرديد براي دريافت با نام كاربري خود در سيستم جام وارد شويد
 ١٠:٤٣ - 1394/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
 ٠٩:٠٣ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجمع عمومی سالیانه جمعیت روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزشکی تهران )
دومين مجمع سالیانه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با انتخاب اعضاي هيات مديره جديد بكار خود پايان داد
مجمع عمومی سالیانه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" روز پنجشنبه مورخ 6/3/95 ساعت 10 الی12 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتو روانپزشکی تهران ) انجام پذيرفت
بجلسه مجمع عمومی جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران در تاریخ 6/3/95 در محل سالن آمفی تاتر دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ساعت 10 الی 13 با حضور نماینده کمسیون انجمن های علمی سرکار خانم آموزگار برگزار گردید .
 ٠٩:٠١ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
روز جهانی پیشگیری از خودکشی
دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی
http://www.iasp.info/wspd/pdf/2014/2014_wspd_brochure_02.pdf
 ١٠:٤٤ - 1392/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>