پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

مصاحبه دکتر سید کاظم ملکوتی در خصوص بازی های آنلاین مشوق آسیب به خود و خودکشی

مصاحبه دکتر سید کاظم ملکوتی عضو جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران در خصوص بازی های آنلاین مشوق آسیب به خود و خودکشی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

خودکشی در سالمندان

خودکشی در سالمندان ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷

صورت جلسه ی انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی (IASP)

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷

خبرنامه ی جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

خبرنامه ی جمعیت علمی  پیشگیری از خودکشی ایران شهریور ۹۷  ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

بیانیه فوری انجمن خودکشی شناسی آمریکا درباره چالش نهنگ آبی

..

ادامه...

 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما